Asfaltový pás pod skládanou krytinu

Asfaltový pás pod skládanou krytinu

Asfaltový pás pod skládanou krytinou chrání střešní konstrukci před prostupem vody netěsnostmi mezi spoji skládané krytiny a kondenzací vodních par ze spodní strany střechy.

Důležitost podkladních asfaltových pásů pod skládanou krytinu

Asfaltové pásy pod skládanou krytinou nejprve chrání střešní konstrukci v průběhu pokládky finální střešní krytiny proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Při střechách z asfaltových pásů, nebo asfaltových střešních šindelů zlepšují vizuální dojem ze střechy vyrovnáním plochy bednění.

Nejčastější typy skládaných střešních krytin: došek (sláma, rákos), dřevěný šindel – štípané nebo řezané dřevo, břidlicové desky (přírodní hornina dobře štípatelná na tenké pláty), střešní taška pálená, střešní taška betonová, eternitové resp. vláknocementové šablony, plastové šablony, kanadský šindel, vlnité krytiny (plech, vláknitý cement zv. eternit, organická vlákna rohoží sycená živicí, laminát, plexisklo, polykarbonát).

Z hlediska rozpočtu v rámci střešní konstrukce tvoří asfaltové pásy pod skládanou střešní krytinu malou položku. Z hlediska spolehlivosti se jedná o položku významnou, jejíž nesprávná funkce (v horším případě selhání) může fatálně ovlivnit nemovitost s možnými důsledky narušení statiky. Proto je třeba dobře vybírat a volit kvalitní výrobky.

Hydroizolaci pod skládanou krytinu je třeba správně vybrat

Asfaltový pás pod skládanou krytinu

Vždy platí, že jako podkladní vrstva se nikdy nesmí použít asfaltový pás s nosnou vložkou z hadrové lepenky. Vlivem nasákavosti a vzdušné vlhkosti by došlo k jeho degradaci (v případě že je použit jako nosná vrstva i ke zvlnění střechy) a snížení její životnosti. Pro správný výběr toho pravého asfaltového pásu pod skládanou krytinu je třeba zohlednit:

  1. Sklon střechy

  2. Druh skládané střešní krytiny
    Pro střešní asfaltový šindel slouží podkladní asfaltové pásy jako vyrovnávací vrstva.

  3. Klimatické podmínky na střeše
    V závislosti na konstrukci střechy (délce krokví, odvětrávání) i vybraném druhu skládané krytiny panují na střeše různé klimatické podmínky. Zatímco u větraných střešních krytin teplota nepřekročí 70° C, pod plechovou krytinou mohou panovat teploty vyšší (nepřekračují však 100 °C). Vždy proto vybírejte kvalitní pásy ověřených výrobců.

Univerzální hydroizolace charBIT TEX BASE PV

Novinkou ve výrobním programu českého výrobce asfaltových pásů je pojistná hydroizolace pod všechny druhy skládaných krytin šikmých střech, např.:

  • plechové a břidlicové krytiny
  • plastové a cementové krytiny
  • střešní asfaltové šindele

Je nejen velmi pevná, bezpečná a pružná, ale zejména nehrozí její protržení, roztrhnutí ani prasknutí. Je snadno aplikovatelná za všech podmínek.