Podkladní asfaltové pásy – K čemu se používají + základní přehled pásů

Podkladní asfaltové pásy

Podkladní asfaltové pásy jsou mnohdy laickou veřejností i některými kutily vnímány zjednodušeně. Z tohoto zjednodušení může vzniknout nesprávná volba konkrétního pásu a pozdější rozčarování nad nesprávnou funkcí střechy.

Co jsou tedy podkladní asfaltové pásy?

Pro účel tohoto článku jsou podkladní asfaltové pásy spodní ve vícevrstvé hydroizolační vrstvě střech, které nejsou přímo vystavené povětrnostním podmínkám (u jednovrstvé hydroizolační vrstvy střechy se tedy podkladní asfaltové pásy nevyskytují).

Role podkladních asfaltových pásů v hydroizolační vrstvě střechy je vždy jiná v závislosti na typu střešní krytiny a sklonu střechy (skládaná vs. povlaková a šikmá vs. plochá).

3 důležité pojmy ze „střešní terminologie“ v souvislosti s podkladními asfaltovými pásy

Napříč internetem se můžete setkat s mnohými, často i nesprávně interpretovanými „střešními“ pojmy, které umí zamotat hlavu. Zde je předkládáme ve zjednodušené podobě:

 • Hydroizolační vrstva
  Vrstva z jedné, nebo více vrstev hydroizolačního materiálu.
 • Pojistná hydroizolační vrstva
  Hydroizolační vrstva, která v případě selhání hlavní hydroizolační vrstvy zajistí ochranu stavby proti vniknutí vody.
 • Podkladní/spodní vrstva a mezivrstva
  Je vrstva z asfaltového pásu, na kterou je aplikována další vrstva asfaltového pásu.
 • Vrchní/finální vrstva
  Je vrstva z asfaltového pásu, která je přímo vystavena povětrnostním podmínkám.

S ohledem na výše uvedené, je pak například podkladní asfaltový pás pod asfaltový šindel často „pouze“ mechanicky kotveným podkladním pásem, a nikoliv pojistnou hydroizolací (jak se dočtete na různých internetových stránkách).

U šikmých střech a skládaných krytin (zejména střešních asfaltových šindelů) podkladní asfaltové pásy vyrovnávají nerovnosti na vlastním podkladu střechy, čímž zlepšují estetický dojem z výsledného díla.

Použitelné druhy podkladních pásů

Pro podkladní/spodní vrstvu (a mezivrstvu) vícevrstvé střešní hydroizolace lze použít:

vždy s nosnou vložkou o dostatečné pevnosti a rozměrové stálosti.

Podkladní pásy lze k souvislému, rovnému, suchému a čistému podkladu připevnit pomocí natavení asfaltových pásů, mechanickým kotvením, lepením lepidlem na asfaltové pásy, nebo pomocí speciální lepicí vrstvy (samolepicí asfaltové pásy).

Finální (vrchní) pás musí být s podkladním pásem (nebo pásem v mezivrstvě) spojen vždy plnoplošně – tedy nataven, nebo přilepen.

Podkladní vrstvou pro povlakové krytiny nejčastěji bývá:

 • Beton
  Betonový povrch je vždy vhodné použít penetrační nátěry pod asfaltové pásy. Ty při správné aplikaci zajistí maximální přilnavost pásu k betonovému podkladu.
 • Polystyren
  Na polystyrenový podklad nelze s ohledem na poškození polystyrenu podkladové pásy natavovat, proto je ideální použití samolepicích asfaltových pásů.
 • Dřevěné bednění
  Ani i u dřevěných podkladů se natavování podkladových pásů (s ohledem na požární rizika) a podkladní pásy se mechanicky kotví.

Základní přehled podkladních asfaltových pásů

Šikmé střechy – skládané krytiny

charBIT V13

Povlakové hydroizolace

Oxidované pásy

charBIT G200 S40

Modifikované pásy SBS

charBIT ELAST PV S40
charBIT ELAST PV S40 HQ
charBIT ELAST PV S50 HQ
charBIT ELAST G S40
charBIT ELAST G S40 HQ

Samolepicí pásy SBS

charFIX ELAST G 30