Jak připravit podklad pod asfaltový šindel + 5 nejčastějších chyb v přípravě

Podklad pod asfaltový šindel

Správně připravený podklad pod asfaltový šindel je klíčový pro správnou funkci i životnost střechy. Jak jej správně připravit a na jaké nejčastější chyby dát při jeho přípravě pozor?

Jak připravit podklad pod asfaltový šindel?

Dobře připravený podklad pod asfaltový šindel (platí i pro lepenku na střechu) je rovný a podkladový pás na něm přiměřeně napnutý. Proto při jeho přípravě pracujte pečlivě, neboť každá nerovnost podkladu je přenášena na povrch střešního pláště zhotoveného z šindelů.

Nejen, že bude na vrchní vrstvě střechy viditelná, ale nedoléhání jednotlivých šindelů při nerovnosti podkladu též výrazně zhoršuje schopnost jejich vzájemného slepení. Příprava podkladu pod asfaltový šindel sestává ze tří hlavních kroků.

Příprava dřevěného bednění

Základem je vhodně zvolit tloušťku i materiál bednění a též správnou délku hřebíků. Používejte dostatečně vyzrálá (vyschlá) prkna, případně OSB desky. Tloušťka dřevěného bednění závisí na použitém materiálu, sklonu střechy a klimatických podmínkách v místě stavby (obvyklá sněhová pokrývka). Obecně lze říci, že je při použití OSB desek / prken by jejich tloušťka neměla být nižší, než 24 mm.

Pokud použijete prkna, nepřibíjejte je těsně k sobě. Dřevo v průběhu let pracuje a reaguje na vzdušnou vlhkost. Při příliš těsném položení prken k sobě může dojít vlivem kolísání vlhkosti ke smršťování/bobtnání dřeva a ke zvlnění původně rovného podkladu. Dřevo v takovém případě nemá dostatek prostoru.

V případě OSB desek použijte vždy hřebíky s vroubky. Vroubky zajistí potřebnou pevnost spoje i v lisovaném materiálu a hlavně neumožní „vylézání“ hřebíků z materiálu ven. K tomu může docházet i při použití prken.

Pro prkna používejte hřebíky s vroubky, nebo delší standardní hřebíky, které budou na vnitřní straně prkna vystupovat špičkou ven.

Dřevěný podklad pod asfaltový šindel

Pokud by špička hřebíku bez vroubků zůstala uvnitř prkna, zcela jistě začne hřebík časem z prkna vystupovat ven a narušovat podkladní asfaltové pásy i asfaltovou střešní krytinu. Hřebík s vroubky na vnitřní straně vystupovat nemusí. Délka hřebíků by měla být min. 22 mm.

Stejná pravidla, jako pro asfaltový šindel platí i pro přípravu podkladu pod střešní krytinu na zahradní domky, altány, či pergoly.

Plechování

Oplechování okapní a závětrné hrany odvádí vodu pryč ze střechy a zajišťuje její ochranu před vniknutím vody či sněhu pod šindel. Pro přesahy dodržte min. 10 cm horizontální překryv podobně, jako u podkladových pásů.

Pokud se plechování nepoužije, riskujete zatékání a hnilobu ve dřevěných materiálech v podkladní vrstvě. Nikdy nenahrazujte plechování ohybem střešních asfaltových pásů „za hranu střechy“. Časem se v takovém řešení vždy vyskytnou praskliny a do střechy začne zatékat.

Instalace podkladních pásů

Na dřevěné bednění s oplechováním je třeba instalovat podkladní pásy. Ty slouží jako pojistná hydroizolace, vyrovnávací a nosná vrstva pro střešní asfaltový šindel. V podkladní vrstvě se nikdy nesmí použít asfaltový pás s nosnou vložkou z hadrové lepenky. Vlivem nasákavosti a vzdušné vlhkosti by došlo ke zvlnění střechy a snížení její životnosti.

Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou od spodního okraje střechy s překrytím v přesazích min. 10 cm (u nižších sklonů střech je zapotřebí vyšší přesah pásů, vždy dle pokynů výrobce). K připevnění používejte pouze nezbytně nutné množství hřebíků (přibližně každých 40 cm po okraji pásu). V úžlabí pásy nainstalujete svisle, v normální ploše střechy vodorovně.

Správně nainstalovaný podkladní pás ochrání střechu i v extrémních situacích (typicky na jaře při tání sněhu, nebo při silném větru), kdy voda neodtéká normálně a tlačí na spoje šindelů.

Na připravený dřevěný podklad (záklop) s podkladními pásy a oplechováním již lze pokládat finální střešní vrstvu (přečtěte si také článek jak položit asfaltový šindel). Střešní skladba se tedy skládá min. ze tří vrstev.Podklad pod střešní šindel

5 nejčastějších chyb v přípravě podkladu pod asfaltový šindel

1. Nízká nosnost bednění

Podklad pro asfaltový šindel musí mít dostatečnou nosnost. Vybírejte vyzrálá prkna z kvalitního dřeva, nebo OSB desky (min. 24 mm silné).

2. Nevhodné hřebíky

Při použití hřebíků bez vroubků musí být dostatečně dlouhé, aby jejich špička vystoupila z prkna na vnitřní straně. V případech, kdy to esteticky vadí, nebo při použití OSB desek požívejte vždy hřebíky s vroubky, které špičkou vystupovat nemusí.

Dřevo se v průběhu času vlivem vzdušné vlhkosti smršťuje i bobtná a špatně zvolené, nebo zatlučené hřebíky začne tlačit ven. Jejich hlavičky naruší asfaltovou střešní krytinu a sníží životnost střechy.

V případě, že hodláte pokládat nový šindel na starý šindel, nezapomeňte o tloušťku staré vrstvy šindelů navýšit délku hřebíků.

Nikdy, ale skutečně nikdy nepoužívejte „nastřelovací“ sponky. Práce s nimi je sice rychlá a pohodlná, nemají ovšem dostatečné vlastnosti pro použití ve střešní konstrukci.

3. Moc těsně přibitá prkna

Prkna jako podklad asfaltových šindelů nikdy nepřibíjejte těsně na sebe. Při příliš těsném položení prken k sobě může dojít vlivem bobtnání ke zvlnění původně rovného podkladu, protože dřevo nemá dostatek prostoru.

Vlivem pohybu v podkladové vrstvě dochází k postupnému narušování spojů asfaltových pásů a snížení životnosti střechy.

4. Špatně zvolený podkladový pás

Pod střešní šindele charBIT používejte vždy jako podkladový asfaltový pás typ charBIT V13 nebo charBIT TEX BASE.

Mají nosnou vložku ze skelné rohože (popř. polyesterové rouno), která je nenasákává a zajišťuje tak celému střešnímu plášti dlouhodobou životnost. V žádném případě nepoužívejte pásy s nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky.

5. Nevhodně provedené „oplechování“

Před finálním položením kanadského šindele zkontrolujte veškeré oplechování na střeše. Nejen okapní a závětrné hrany, ale i okolí všech komínů a ostatních střešních vývodů.

Nikdy nenahrazujte oplechování štítů a okapní hrany ohýbáním asfaltových pásů, nebo šindelů a přitloukání jejich přehnutých konců. Časem se v takovém řešení vždy vyskytnou praskliny a do střechy začne zatékat.

Stáhněte si návod:

Jak připravit podklad pod asfaltový šindel

Jak položit střešní šindel