Asfaltový pás s hliníkovou vložkou – Použití a přehled pásů

Asfaltový pás s hliníkovou vložkou

Asfaltový pás s hliníkovou vložkou se používá především pro vytvoření parozábrany a také jako druhá vrstva izolace proti pronikání radonu z podloží do obytných prostor.

Kdy se asfaltový pás s hliníkovou vložkou používá?

Parozábrany

Parozábrana omezuje či zabraňuje průniku vodní páry obsažené ve vzduchu. Zjednodušeně jde o oddělení dvou různých prostředí. Obvykle interiéru a exteriéru stavby.

Používá se hlavně ve střechách (nebo i stěnách – např. u dřevostaveb), aby se zamezilo průniku par z interiéru do konstrukcí, ve kterých by docházelo ke kondenzaci a z ní plynoucím závadným účinkům. U parozábrany je proto klíčové, aby byla provedená souvisle.

Vysokého difúzního odporu se dosahuje použitím kovových nosných vložek/speciálních vložek/speciálních směsí asfaltu.

Difuzní odpor je veličina, která určuje schopnost materiálu propouštět vodní páru pomocí difuze. Čím je nižší, tím lépe materiál páru propouští.

Pro vytvoření parozábrany je možné použít jak samolepicí asfaltové pásy, tak i pásy, pokládané pomocí natavování. Vysoce účinná parozábrana je z asfaltového pásu s nosnou vložku z hliníkové fólie.

Protiradonová izolace

Stanovení radonového indexu pozemku je povinen zajistit každý, kdo navrhuje nové umístění stavby, nebo přístavby s obytnými (pobytovými) místnostmi. Asfaltové pásy s hliníkovou vložkou se používají jako druhá vrstva izolace proti pronikání radonu z podloží do obytných prostor.

Pásy, které se používají jako izolace proti radonu se musí vyznačovat dostatečnou mechanickou pevností i odolností ve spojích, majících vysokou těsnost.

Asfaltové pásy s kovovými nosnými vložkami podle ČSN 73 0601:2006 nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové izolace a je nutné je kombinovat s pásy, mající jiné pevné vložky.

Na co dát pozor u pásů s hliníkovou nosnou vložkou?

Při pokládce je nutné se vyvarovat přehřátí asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Prohřátí vrchní vrstvy asfaltového pásu musí být provedeno přiměřeně: asfalt musí být správně roztaven, ale zároveň nesmí dojít k přehřátí hliníkové vložky pásu.

Při plnoplošném natavování asfaltových pásů to znamená použití hořáků o výkonu 75 kW při vzdálenosti minimálně 600 mm od role pásu. K prohřívání asfaltové vrstvy při celoplošném natavování nikdy nepoužívejte malé hořáky, při práci s nimi může dojít k lokálnímu přehřátí pásu a znehodnocení nosné vložky (ztrátě funkčnosti pásu).

Základní přehled asfaltových pásů s hliníkovou vložkou

Oxidované asfaltové pásy s hliníkovou vložkou

charBIT® AL S35

charBIT® AL S35 – Oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou
charBIT® AL S35 – Oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou
 • Natavitelný pás,
 • nenasákavá kombinovaná vložka,
 • horní separační vrstva z jemného minerálního posypu,
 • spodní separační vrstva z PE folie.

Použití: parozábrana, v kombinaci s pevnějším pásem jako ochrana proti pronikání radonu, hydroizolace proti zemní vlhkosti.

charBIT® AL S40

charBIT® AL S40 – Oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou
charBIT® AL S40 – Oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou
 • Natavitelný pás,
 • nenasákavá kombinovaná vložka,
 • horní separační vrstva z jemného minerálního posypu,
 • spodní separační vrstva z PE folie.

Použití: parozábrana, v kombinaci s pevnějším pásem jako ochrana proti pronikání radonu, hydroizolace proti zemní vlhkosti.

Modifikované SBS asfaltové pásy s hliníkovou vložkou

charBIT® ELAST AL V S40

charBIT® ELAST AL V S40 – Modifikovaný SBS asfaltový pás s hliníkovou vložkou
charBIT® ELAST AL V S40 – Modifikovaný SBS asfaltový pás s hliníkovou vložkou
 • Natavitelný pás,
 • nenasákavá kombinovaná vložka ze skelné rohože a hliníkové folie,
 • horní separační vrstva z jemného minerálního posypu,
 • spodní separační vrstva z PE folie.

Použití: parozábrana, v kombinaci s pevnějším pásem jako ochrana proti pronikání radonu, hydroizolace proti zemní vlhkosti.

charBIT® ELAST AL G S40

charBIT® ELAST AL V S40 – Modifikovaný SBS asfaltový pás s hliníkovou vložkou
charBIT® ELAST AL V S40 – Modifikovaný SBS asfaltový pás s hliníkovou vložkou
 • Natavitelný pás,
 • nenasákavá kombinovaná vložka ze skelné rohože a hliníkové folie,
 • horní separační vrstva z jemného minerálního posypu,
 • spodní separační vrstva z PE folie.

Použití: ochrana proti pronikání radonu v kombinaci s dalším pásem nebo ve střešní skladbě jako parozábrana.

Samolepicí asfaltové pásy s hliníkovou vložkou

charFIX® ELAST AL 25

charFIX® ELAST AL 25 – Samolepící modifikovaný SBS asfaltový pás s hliníkovou vložkou
charFIX® ELAST AL 25 – Samolepící modifikovaný SBS asfaltový pás s hliníkovou vložkou
 • Samolepicí pás,
 • nenasákavá kombinovaná vložka ze skelné rohože a hliníkové folie,
 • horní separační vrstva z jemného minerálního posypu,
 • spodní separační vrstva z PE folie.

Použití: parozábrana.