Samolepicí asfaltové pásy – Stvořené pro pohodlnou pokládku bez plamenů

Samolepicí asfaltové pásy

Samolepicí asfaltové pásy byly stvořeny pro pohodlnou pokládkou bez nutnosti použít otevřený plamen. Uplatnění nacházejí zejména v případech, kdy je třeba konstrukční prvky stavby ochránit před poškozením plamenem nebo při realizacích se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Pokládka samolepicích pásů je pohodlnější a až 6x rychlejší oproti „klasickým“ natavovacím asfaltovým pásům.

Najít je můžete v jejich specifických aplikacích, jako spodní vrstvu přímo na tepelné izolaci z pěnového polystyrenu, na lakovaných konstrukcích, nebo v detailech ukončení hydroizolací u prosklených ploch, oken, světlíků.

Jejich použití je samozřejmě širší, např. charFIX® ELAST COOLna jako střešní krytina pro střechy zahradních domků, pergol a altánů, charFIX® ELAST G 30, jako podkladní asfaltový pás pro vícevrstvé střešní systémy, nebo charFIX® ELAST AL 25 jako parozábrana. Na trhu zakoupíte i celoplošně samolepicí asfaltový šindel.

Častým spotřebitelským mýtem je to, že samolepicí schopnost asfaltového pásu tvoří speciální lepidlo. Není to pravda a přilnavost pásu k podkladu zajišťuje „jen“ použitý druh asfaltu. Ten přísně střeženým tajemstvím každého výrobce asfaltových pásů, který recepturu neustále vyvíjí a zdokonaluje.

Jak na správnou pokládku samolepicích asfaltových pásů?

Pokládka samolepicích asfaltových pásů

Pokládka samolepicích asfaltových pásů v zásadě není odlišná oproti pokládce asfaltových pásů natavením. Pásy doporučujeme před pokládkou rozvinout a rozvinuté narovnat na sebe. Díky tomu se pásy „vyleží“ a uvolní případné napětí vložky zabudované do pásů při výrobě a balení.

1. Teplota při aplikaci je klíčová

Pro kvalitně odvedené izolatérské práce je nutné, aby teplota konstrukce, materiálu a ovzduší nebyla nižší, než 10 °C a vyšší než 30 °C. Povrch podkladní konstrukce musí být suchý, bez sněhu a námrazy, zbaven hrubých nečistot, ostrých hran a mastných skvrn.

2. U samolepicích asfaltových pásů nepodceňte penetrační nátěr

Pro pokládku samolepicích asfaltových pásů musí být podkladní konstrukce ze silikátových, savých a plechových materiálů (vyjma materiálu na bázi EPS) dostatečně ošetřena příslušným penetračním nátěrem pod asfaltové pásy, aby se vytvořil hladký, lesklý povrch.

Teplota konstrukce a ovzduší by při penetraci neměla být nižší než 8 °C. U svislých ploch je dosažení lesklého povrchu penetračním nátěrem nezbytné pro trvalou stabilitu pásů.

3. Na vyšší svislé plochy použijte mechanickou fixaci

V případě svislých ploch vyšších než 60 cm je pásy zajistit proti sjíždění mechanickou fixací. Vzdálenost obvodu podložky a okraje přesahu vrchního pásu musí činit minimálně 40 mm a dřík kotvy musí být vzdálen minimálně 40 mm od okraje pásu spodního.

Počet a rozmístění kotev určuje kotevní plán, vytvořený na základě tahových zkoušek výrobcem, popřípadě dodavatelem kotev. Vždy však musí být použité pouze kotvy určené do mechanicky fixovaných systémů střech. V případě použití na střechy dodržujte minimální spád 2 % tak, aby nedocházelo k dlouhodobému stání srážkové vody na finální hydroizolaci.

4. Správné kladení vrstev platí i pro samolepicí asfaltové pásy

Spodní povrch samolepicích modifikovaných asfaltových pásů je překrytý snímatelnou fólií. Jednotlivé vrstvy musí být posunuty tak, aby nikdy nebyly podélné a příčné přesahy nad sebou.

Správné kladení asfaltových pásů
Schématický nákres pro správné kladení vrstev asfaltových pásů

Při funkční izolaci je i při použití samolepicích asfaltových pásů klíčové dodržet jednotlivé přesahy, tedy:

  • příčné přesahy minimálně 12 cm,
  • podélné přesahy minimálně 8 cm

U příčných spojů je nutné provést na konci spodního pásu diagonální seříznutí přesahu.

Samotné lepení provádějte při současném odvíjení role (rozkulování) a snímání ochranné silikonové folie na spodní straně pásu. Jinak se k folii na přesahu pás nenávratně přilepí, neboť silikonem je ošetřena pouze spodní strana pásu. Poté sejměte ochrannou silikonovou folii na podélných přesazích a spoje řádně „zaválečkujte“ přítlačným válečkem na asfaltové pásy. Realizace dalších vrstev by neměla být provedena s prodlevou delší než jeden měsíc.

5. Položené pásy chraňte před poškozením

Po úspěšné pokládce nezapomeňte provedené vrstvy účinně chránit proti protržení, proříznutí, nebo proseknutí během pokračujících stavebních prací.

Samolepicí pásy co nejdříve aplikujte

Pro zachování správné lepivosti pásů je klíčové krátké a dobré skladování. Vždy se řiďte technickou dokumentací konkrétního výrobku. U výše jmenovaných výrobků doporučujeme nepřekračovat dobu jednoho roku pro charFIX ELAST COOLna a devíti měsíců u charFIX ELAST G 30.