Střešní lepenka – Osvědčená střešní krytina s dlouhou životností

Střešní lepenka

Střešní lepenka se používá jako podkladový, nebo finální pás v hydroizolacích střech. Konkrétní lepenka na střechu se z různých typů pásu vyplývá podle požadovaných vlastností, určených konkrétním technologickým postupem výroby.

Co je to střešní lepenka?

Asfaltová lepenka je obecně vžitý „lidový“ název pro všechny druhy asfaltových pásů. Nejspíš proto, že jsou vnímány jako černé asfaltové role, ze kterých se odvíjený pás hořákem „lepí“ k sobě.

Střešní lepenka (asfaltový pás) je hojně využívána jako hydroizolační lehká střešní krytina na střechách plochých (sklon 1° až 5°), nebo s mírným sklonem (sklon 3° až 10°).

Použití ovšem najde i na střechách šikmých (sklon 5° až 45°), dokonce i na střechách strmých (více než 45°). Bez ohledu na sklon je však vždy nutné vybrat lepenku na střechu správně a přísně dodržet správnou technologii pokládky.

Střešní lepenky

Podle typu použitého asfaltu se střešní lepenky dělí takto:

 • Oxidované střešní lepenky
  Jsou určeny pro nejméně náročná použití a bývají nejlevnější. Jsou vhodné spíše pro nouzové, či provizorní zakrytí.
 • Modifikované střešní lepenky APP
  Nabízejí vysokou teplotní stálost (až 130 °C) při ohybu od -5 °C do -15 °C.
 • Modifikované střešní lepenky SBS
  Nabízejí vysokou elasticitu, odolnost proti stárnutí i vzniku prasklin při nízkých teplotách. Teplota ohybu se pohybuje od -15 °C (upravená modifikace), po -25 °C (plná modifikace).

Zatímco oxidované asfaltové pásy se v dnešní době používají jako podkladní vrstvy, modifikované pásy lze použít jako podkladnífinální vrstvu. Pro finální vrstvu je vhodné zvolit provedení asfaltového pásu s posypem, který prodlouží životnost střechy s ohledem na působení UV záření.

Samotná pokládka střešní lepenky pak může probíhat natavováním asfaltových pásů na podkladní plochu, lepením (u samolepicích asfaltových pásů), případně kotvením a natavením v přesazích.

Lepenka na střechu patří ve dvou vrstvách

Podkladní pásy střešní lepenky

Podkladní asfaltové pásy střešních lepenek (používají se i pro asfaltový šindel) jsou pro funkci a životnost střech stejně důležité, jako finální vrstva. Jejich účelem je:

 • ochrana otevřené střešní konstrukce v průběhu pokládky,
 • vyrovnání podkladu pro finální vrstvu střešní lepenky,
 • zlepšení funkce střechy při ochraně proti vzlínající vodě,
 • pojistná hydroizolace střechy.

Jako podkladní pásy vždy používejte střešní lepenky s nenasákavou nosnou vložkou. Případné zatečení vody do nosné vložky totiž způsobí estetické i funkční problémy!

S pokládáním podkladních pásů střešních lepenek začínáme vždy v úžlabí a pokládáme je směrem nahoru na suchý a rovný povrch s dostatečnou nosností.

Jednotlivé podkladové pásy musí být posunuty tak, aby nikdy nebyly podélné a příčné přesahy nad sebou. Pro správnou funkci střechy je klíčové dodržet jednotlivé přesahy izolačních pásů, tedy příčné přesahy minimálně 12 cm a podélné přesahy minimálně 8 cm.

Správné kladení asfaltových pásů

Finální vrstva střešní lepenky

Finální vrstva střešní lepenky se provádí z modifikovaných asfaltových pásů. Ty lépe odolávají vůči mrazu, disponují vysokou elasticitou (v případě proděravění mají tendenci minimalizovat vzniklý otvor), mají vysokou pevnost v tahu, dostatečnou ohebnost za nízkých teplot (odolnost proti vzniku trhlin) a skvělou přilnavost k podkladům.

Lepenka na střechu

 • Modifikované střešní lepenky používané ve finální vrstvě musí být svými vlastnostmi schopné vyhovět rozdílům ranních, poledních a odpoledních teplot v různých obdobích roku.
 • Pro finální vrstvu je vhodné zvolit provedení pásu s krycí vrstvou, který prodlužuje životnost střechy s ohledem na působení UV záření.

Pokládka probíhá nejčastěji formou natavování (celoplošného, bodového), nebo lepení (samolepicí asfaltové pásy) a pro pokládání jednotlivých pásů platí stejná pravidla, jako pro vrstvu podkladovou.

Nezapomínejte, že pro dlouhodobě spolehlivou funkci je třeba krom vhodně zvolené lepenky na střechu také správně vyřešit všechny ostatní střešní části (atiku, vtoky, okapy, světlíky).