Přítlačný váleček pro asfaltové pásy používejte správně

Přítlačný váleček na asfaltové pásy

Přítlačný váleček pro válečkování asfaltových pásů doporučujeme používat vždy. Jedná se totiž o pomůcku, jejíž úkol tkví v pojišťování spojů. Při nesprávném použití ovšem může na téměř hotovém díle napáchat více škody než užitku. Jak jej tedy používat správně?

Přítlačný váleček je při svařování asfaltových pásů základním nářadím z výbavy izolatéra. Po přiměřeném prohřátí dojde k citlivému výtoku asfaltu (vytvoření tzv. návalku) po celé straně vrchního pásu a následné válečkování spoj dokonale pojistí.

Nejen s ohledem na válečkování však dbejte na správné prohřátí vrchní vrstvy asfaltového pásu. To musí být přiměřené. Takové, aby byl asfalt správně prohřátý (došlo ke kvalitnímu spojení a vytvoření návalku), ale zároveň nebyla přehřátá vložka pásu (zvláště v případě nosné vložky z polyesterů může dojít ke ztrátě funkčnosti pásu).

Při necitlivém válečkování (přehřátý pás, nebo velký tlak na váleček) můžete asfaltovému pásu zkrátit životnost zatlačením posypu do asfaltové vrstvy.

Rizika práce s přítlačným válečkem

Přítlačný váleček se používá pro pojištění provedených spojů. Hlavní úskalí práce s ním tkví v již výše zmíněném zatlačení ochranného posypu do asfaltového pásu.

Pokud na váleček přitlačíme příliš, dojde k zatlačení ochranného posypu do asfaltové hmoty. Tento posyp je přitom ochranou pásu proti UV záření. Zatlačený v asfaltové hmotě nemůže plnit svojí funkci a dochází ke snížení životnosti asfaltového pásu.

Nevhodně provedené válečkování poznáme podle viditelných stop po válečku. V takovém případě jsou na povrchu asfaltového pásu zřetelné „hladké pruhy“ podél jeho stran, jak váleček zatlačil do pásu krycí posypovou vrstvu.

Jak správně pracovat s přítlačným válečkem na asfaltové pásy?

Přítlačný váleček pro asfaltové pásy

Přítlačný váleček na asfaltové pásy je třeba používat citlivě. Působte na něj rovnoměrně a přiměřenou silou. Při válečkování svařovaných pásů pohybujte válečkem vždy pouze při okraji pásu (v blízkosti hrany horního pásu), aby došlo k vytlačení návalku zespod pásu. Správně natavený asfaltový pás se vyznačuje pravidelným návalkem o maximální šířce do 10 mm, který vznikne dotlačením spoje pomocí válečku.

Při práci zabraňujte velkému prohřátí válečku – mějte k dispozici nádobu se studenou vodou pro jeho pravidelné ochlazování. Nikdy nepřejíždějte přes vyteklý návalek, aby nedošlo ke styku válečku s vytlačeným asfaltem.

Pomocí přítlačných válečků lze též zlepšit přilepení samolepicích asfaltových pásů. U těch se používá dvojitý přítlačný váleček (tzv. roller), který má madlo spojující dva válce. Můžete jej použít přímo, nebo osadit teleskopickou tyčí.

Zejména při natavování druhé vrstvy hydroizolace ve dvou krocích a u jednovrstvé hydroizolace je použití přítlačného válečku nezbytné. Zodpovědní izolatéři používají přítlačný váleček vždy.