Jak správně pokládat asfaltové pásy v rozích a koutech?

Asfaltové pásy v rozích a koutech

Správně položené asfaltové pásy v rozích a koutech spolurozhodují o životnosti a vodotěsnosti hydroizolace. Pro hydroizolaci střechy jednoznačně platí, že „hydroizolace je tak bezpečná, jak jsou bezpečně provedené detaily v její ploše“. Základem jsou kvalitní materiály a poctivé řemeslné zpracování, ke kterému pro vás máme několik tipů ověřených praxí.

Jak na asfaltové pásy v rozích a koutech?

Nároky na pokládání asfaltových pásů v rohu a v koutě (vnitřní roh) se nijak zásadně neliší od obecných nároků pro pokládku asfaltové střešní krytiny. Jedná se tedy zejména o:

  • dostatečný přesah jednotlivých vrstev asfaltových pásů,
  • promyšlené a kvalitně provedené nastřižení/řezání pásů,
  • správné natavení asfaltové hmoty,
  • vzhledové provedení odpovídající zbývajícím částem hydroizolace.

Jak položit asfaltové pásy v rohu

1. Zesílení exponovaných míst rohu

K exponovaným místům patří kouty a rohy nadstřešních prvků. Souběh rovin zde vytváří místo, kde není možné docílit požadovaný 8 cm přesah pásů. Proto je nutné tato místa podložit k docílení potřebné těsnosti.

Podložení exponovaných míst před pokládkou asfaltových pásů v rozích.
Podložení exponovaných míst před pokládkou asfaltových pásů v rozích

Pro přípravu těchto prvků je vhodné použít poddajné a pružné materiály. Například charBIT ELAST PV S50 od českého výrobce asfaltových pásů – firmy Charvát.

2. Pokládka pásu v ploše

Zde platí do puntíku vše, co bylo již řečeno u tématu Svařování asfaltových pásů – Jak na správné natavování a pokládku? Nezapomeňte vrstvy asfaltového pásu prohřát přiměřeně. Tak, aby byl asfalt správně roztaven, ale zároveň nebyla přehřátá nosná vložka pásu.

Pokládání asfaltových pásů v ploše
Pokládání asfaltových pásů v ploše

Přesahy mezi jednotlivými pásy je pro zvýšení kvality spojů vhodné zaválečkovat přítlačným válečkem na asfaltové pásy.

3. Opracování detailů

Na položené ploše pásů si označíme linii přesahu. V té bude nutné (v případě použití asfaltových pásů s posypem) do asfaltu „utopit“ vrchní posypovou vrstvu.

Označení linie při pokládání asfaltových pásů v rohu
Označení linie při pokládání asfaltových pásů v rohu

Před samotným navařováním si připravte přířezy pásů pro detail. V případě pravých úhlů a stejných používaných typů náběhových klínů můžete výrazně zrychlit přípravu přířezů používáním pevné šablony pro řezání pásů. Dle výšky střešního prvku se na šabloně mění pouze rozteč řezů.

Práce se šablonou při pokládání asfaltového pásu v rohu
Práce se šablonou při pokládání asfaltového pásu v rohu. Šipky označují rozteč, kterou přizpůsobíte výšce střešního prvku.

Po naměření a zpracování přířezů pro detaily „utopíme“ posyp spodního pásu pro kvalitní navaření přířezu. Pás mírně nahřejeme hořákem a posyp jemně zatlačíme do podkladu (pohladíme).

Postupně natavujeme přířezy detailů (směrem odspodu nahoru). Mírné vytečení asfaltu (tzv. návalku) na spoji není chyba, ale naopak snadná kontrola předpokladu dobrého spoje.

Pohled na natavený přířez asfaltového pásu
Pohled na natavený přířez asfaltového pásu

Při napojování jednotlivých přířezů detailů opět nezapomeneme na „utopení“ vrchní posypové vrstvy.

Příprava na natavení dalšího přířezu asfaltového pásu v rohu.
Příprava na natavení dalšího přířezu asfaltového pásu v rohu

Asfaltové pásy v rozích (i dalších detailech) musí být položeny tak, aby nebylo pochyb o jejich spolehlivé těsnosti.

Hotový roh s položenými asfaltovými pásy.
Hotový roh s položenými asfaltovými pásy

 

Stáhněte si návod:

Jak správně pokládat asfaltové pásy v rozích

Jak položit asfaltové pásy v koutu (vnitřním rohu)

1. Zesílení exponovaných míst koutu

Stejně jako v případě rohu, i v koutu najdete místa, ve kterých není možné docílit požadovaného přesahu pásů. K docílení požadované těsnosti je podložíte podobně, jako v případě rohů.

Zesílení exponovaných míst koutu
Zesílení exponovaných míst koutu

Materiál pro přípravu podkladových prvků použijte totožný, jako v případě rohů.

2. Pokládka pásu v ploše

Kvalitně položte pásy v ploše, nezapomeňte na správné zásady pokládky.

Pokládání asfaltových pásů v ploše
Pokládání asfaltových pásů v ploše

3. Opracování detailů

Připravte si přířezy pásů pro detail, vyznačte linii přesahu a „utopte“ v ní vrchní posypovou vrstvu. Přířezy postupně natavuje (směrem odspodu nahoru) a v místě budoucího styku s dalším přířezem opět nezapomeňte „utopit“ vrchní posypovou vrstvu.

Natavování přířezů asfaltových pásů ve vnitřním rohu
Natavování přířezů asfaltových pásů ve vnitřním rohu

Průběžně po každém natavení vizuálně kontrolujte správné vytečení asfaltu (tzv. návalku) na spoji.

Pokládání přířezů asfaltových pásů ve vnitřním rohu
Pokládání přířezů asfaltových pásů ve vnitřním rohu

 

Stáhněte si návod:

Jak správně pokládat asfaltové pásy v koutu (vnitřním rohu)