Asfaltová střešní krytina – Vyberete pásy, šindel nebo střešní desky?

Asfaltová střešní krytina

Asfaltová střešní krytina se jednoznačně řadí již několik desítek let mezi celosvětově nejrozšířenější. Jaké jsou základní druhy asfaltových krytin a jaké mají vlastnosti?

Střešní krytiny z asfaltu sice na trhu naleznete ve více provedeních, jejich funkční vlastnosti jsou však totožné. Základem je rafinovaný asfalt, který je vhodně upraven a společně s plnivem nanesen na vhodnou nosnou vložku (např. na skelnou tkaninu). Celek je ještě každý výrobce asfaltových pásů vhodně povrchově upraví z estetických i ochranných důvodů.

Životnost asfaltové lepenky (pásu) se pohybuje v závislosti na vybraném typu lepenky, její kvalitě a správnosti aplikace od 5 do 50 (a více) let. Pro co nejvyšší zachování kvality je nutné její skladování v suchých, zastřešených prostorách. Tím nedochází k zrychlenému stárnutí vlivem UV záření.

Asfaltové pásy a asfaltové lepenky

Asfaltová střešní krytina – asfaltový pás

Klasická asfaltová lepenka, tedy asfaltový pás je na trhu k dostání obvykle v rolích o šíři 1 m a o návinu (délkách) 5 m, 7,5 m a 10 m. Pásy určené k použití ve finální vrstvě střech mají ochranou vrstvu z keramického granulátu, nebo drcené břidlice. Chrání je proti UV záření a částečně i proti mechanickému poškození. Provádí se v přírodní barvě i v různých dalších barvách (červená, zelená, hnědá, modrá, černá, žíhaná aj.).

Klasické asfaltové pásy

Klasické asfaltové pásy se dělí na modifikované a oxidované. Z hlediska „konstrukce“ jsou modifikované asfaltové pásy stejné jako oxidované asfaltové pásy. Tvoří je nosná vložka a asfaltová hmota (obojí vždy odpovídající účelu pásu). Asfaltová hmota modifikovaného pásu je však oproti oxidovaným pásům obohacena speciálními přísadami, které vhodně mění vlastnosti pásu.

V dnešní době se oxidované pásy používají jako podkladní asfaltové pásy ve spodní vrstvě, zatímco modifikované pásy lze použít jako podkladní i finální vrstvu. Pro finální vrstvu je vhodné zvolit výše uvedené provedení asfaltového pásu s posypem, který lepenku na střechu ochrání proti působení UV záření a tím prodlouží její životnost.

Tato asfaltová střešní krytina může být pokládána natavením na podkladní vrstvu, lepením (u samolepicích asfaltových pásů), případně kotvením a natavením v přesazích.

Samolepicí asfaltové pásy

V případě, že se rozhodnete pro asfaltovou střešní krytinu ve formě samolepicího pásu, můžete se těšit na skutečně rychlou a pohodlnou pokládku (až 6x rychlejší, oproti natavování asfaltových pásů).

 Samolepicí schopnost pásu netvoří žádné speciální lepidlo, jak se mnoho spotřebitelů domnívá, ale „pouze“ vhodně použitý druh asfaltu. Možnost pokládky bez natavování předurčuje tento pás pro aplikaci ve specifických podmínkách (např. na pěnový polystyren, lakované konstrukce) a v prostředí zvýšeného požárního nebezpečí.

Asfaltový střešní šindel

Asfaltová střešní krytina – šindel

Střešní asfaltový šindel jako všechny střešní krytiny z asfaltu nabízí nízkou hmotnost, vysokou odolnost, dlouhou životnost i nenáročnou montáž. Případné opravy střešního šindele navíc nejsou náročné.

V našich končinách je někdy označován jako Kanadský šindel, kde má svůj historický a geografický původ. Již samo toto označení dává určitý punc kvality z oblasti, kde je nutné ochránit stavbu od velkých nánosů sněhu.

Jeho základem je asfaltový pás, s nosnou vložkou z moderní kompozitní textilie a umělých vláken. Na ně se nabaluje asfaltová vrstva, která je nakonec ošetřena ochranným minerálním posypem.

Z hotového asfaltového pásu s posypem jsou speciálním strojem vysekávány jednotlivé tvary šindelů – bobrovka, obdélník, delta i hexagonal.

Asfaltové střešní desky

Asfaltová střešní krytina – asfaltová deska

Asfaltové střešní desky na trhu zakoupíte častěji pod názvem bitumenové. Jedná se o lehké vlnité desky (k dostání jsou vlny o dvou velikostech), které lze použít jako finální vrstvu střechy např. pro jednoduché zahradní stavby, přístřešky, garážová stání a zemědělské stavby. Montují se na latě  a s ohledem na jejich vlastnosti je můžete použít i na boční opláštění.