Přibíjení střešních šindelů – Kladívko, hřebíkovačka, nebo sponkovačka?

Přibíjení střešních šindelů

Správné přibíjení střešních šindelů je klíčové pro jejich dlouhou a správnou životnost. Kromě výběru vhodných hřebíků (vrutů), dbejte též na jejich správné přibití.

Správné přibíjení střešních šindelů má zásadní vliv na dlouholetou a spolehlivou funkci střechy

Pro přibíjení střešních šindelů používejte jen nerezavějící žárově pozinkované, tvrzené hliníkové či měděné hřebíky. Hřebíky na asfaltový šindel mají délku min. 25-28 mm, na hřebeni, okapech a úžlabích 32-35 mm a průměru hlavy min. 9 mm (jedná se o tzv. lepenkáče).

Galvanicky pozinkované hřebíky nedoporučujeme, protože jejich ochranná antikorozní vrstva je slabší a také je lze lehčeji vytáhnout z bednění. Tělo hřebíku musí být upraveno (spirála, vroubky), aby hřebík ze záklopu vlivem kolísání vlhkosti postupem času „nevylezl“ a nepoškodil asfaltový šindel.

Hřebíky vždy zatloukejte:

  • aby prošly vždy dvěma šindeli do překrytých částí šindelů,
  • aby nebyly vidět,
  • umístěné 2 cm nad výřez, u krajů 2,5 cm od strany šindele.

Přibijete-li hřebík nesprávně, je budoucí oprava střešního šindele pouze otázkou času. Správně přibitý hřebík míří vždy kolmo na záklop. Pokud hřebík přibijete necitlivě, či křivě, projde skrz šindel a poškodí (promáčkne) jeho povrch.

Správné přibíjení střešních šindelů
Správné přibíjení střešních šindelů

Pokud jste jako bednění použili OSB desky pod asfaltový šindel, doporučujeme je místo hřebíků kotvit vruty.

5 pravidel pro správnou

  1. Správný typ hřebíků/vrutů.
  2. Dodržený počet hřebíků předepsaný výrobcem.
  3. Hřebíky přibité pouze v místech označených výrobcem.
  4. Citlivě přibité hřebíky, které neprošly skrz šindel.
  5. Přibitý hřebík nesmí být viditelně vystaven povětrnostním vlivům.

Čím přibíjet střešní šindele?

Ruční přibíjení střešních šindelů kladivem

Ruční přibíjení kladívkem je sice pracnější, ale pro řemeslníka příjemné v tom, že získává přesnou odezvu při zatloukání hřebíku.

To je výhodou zejména v případě prkenných záklopů, kde se struktura a tvrdost jednotlivých prken mohou lišit. Stejnou silou na různých místech bychom pak hřebík zatloukli do různé „hloubky“ bednění. Zkušená ruka sice pracuje pomaleji než stroj, ale průběžně reaguje na odezvu bednění a sílu při zatloukání dávkuje dle potřeby.

Přibíjení střešních šindelů hřebíkovačkou

Přibíjení hřebíkovačkou lze doporučit pro fixaci asfaltových střešních krytin na bednění z homogenních materiálu, které mají přibližně stejné vlastnosti po celé ploše.

Klíčem ke kvalitně odvedené práci je správně nastavená hřebíkovačka, která hřebík zatluče do správné hloubky bednění a zároveň šindel nepoškodí.

Přibíjení střešních šindelů sponkovačkou

Je plýtváním penězi, časem i materiálem. Ačkoliv se v prodejních textech u různých typů sponkovaček dočtete, že jsou vhodné pro fixaci krytin a šindelů, v žádném případě je nepoužívejte.

Práce s nimi je sice pohodlná a rychlá, ale samotná spona nezaručí dostatečnou odolnost střechy proti silnému větru.

Stáhněte si návod:

Jak na přibíjení střešních šindelů