Oprava střešního šindele není nic náročného. Jak opravit šindel?

Oprava střešního šindele

Oprava střešního šindele po mechanickém poškození nemusí být nic náročného. Může vás potkat i přes správný výběr šindelů a poctivou montáž. Jak opravit šindel?

Střešní šindele jsou na střechách v Kanadě, a hlavně v USA nejpoužívanější střešní krytinou (odtud lidové označení kanadský šindel). S úspěchem se vyrábějí a udržují již více než 100 let.

Minimalizovat potřebu brzké opravy střešního šindele z důvodů nízké životnosti materiálu lze již v okamžiku nákupu materiálu. Už při jeho výběru je třeba zvážit, co od něj očekáváte.

Správný nákup = minimální provozní opravy střešního šindele

Kvalitu šindele zřídka posoudíte pouhým pohledem. Jednotlivé výrobky se totiž liší jen minimálně. Odpovědné rozhodnutí o kvalitě šindele lze určit pouze z technických listů produktu. Doporučujeme zvolit výrobce, který transparentně deklaruje co nejvíce vlastností výrobku na technickém listu. Jedná se zejména o množství asfaltové hmoty, tloušťku, typ použité nosné vložky, pevnost atd.

Obecně lze říci, že pro důležité stavby by měl šindel odpovídat evropské normě EN 544 pro střešní asfaltové šindele. Jestliže na obalu výrobku uvidíte vyznačenou výjimku ETA z této normy, doporučujeme takový šindel použít na méně významné stavby (přístřešky, altány, pergoly, kůlny aj.).

Ačkoliv při dodržení všech podmínek pokládky (viz návod jak položit střešní šindel) odolávají silnému větru (do 12 m/s), při opakovanému vystavení síle 12 m/s až 18 m/s může dojít k postupnému snížení životnosti a při větrech o vyšších rychlostech k poškození jednotlivých šindelů. Šindele mohou být poškozeny též mechanicky, např. spadanými větvemi, kroupami apod.

Pro maximální životnost šindelů je třeba provádět (a nepodceňovat) pravidelnou údržbu asfaltových střech.

Jak opravit šindel?

V případě poškození menšího rozsahu (jsou-li zbývající části střechy v dobrém stavu), opravu téměř jistě zvládnete vlastními silami. V takovém případě vystačíte s lokální opravou nebo výměnou části střešní krytiny. Opravné nátěrové hmoty na asfaltové pásy k opravám šindelů nepoužívejte!

Oprava střešního šindele vyžaduje kladivo, páčidlo, špachtli a hrstku správných střešních hřebíků.

Poškozené šindele opravíme následujícím postupem:

 1. Odstranění poškozeného šindele
  Provádíme časně zrána, kdy je nízká teplota a asfalt na termobodech je ještě dostatečně křehký.
 2. Odlomení termobodů
  Termobody na vyměňovaném šindeli nalomíme dlouhou špachtlí.
 3. Vytažení hřebíků
  Dlouhým páčidlem upraveným na vytahování kotvících hřebíků vytáhneme za hlavičku hřebíky z poškozeného šindele i z šindele nad ním.
 4. Výměna poškozeného šindele
  Poškozený střešní šindel vytáhneme a nahradíme novým.
 5. Zatlučení hřebíků
  Hřebíky zatlučeme do správných pozic v novém dílu šindele, tak do stávající řady šindele nad ním.

V případě potřeby použijte k podlepení šindelů asfaltový střešní tmel.

V případě poškození velkého rozsahu na starších střechách, které se životností blíží svému maximu, můžete položit nové šindele na stávající starší šindele (nepoškozené). Jedná se o běžnou praxi v zemích, kde se střechy z asfaltového šindele používají ve větší míře než u nás. Lehká střešní krytina z asfaltového šindele z hlediska zatížení střešní konstrukce vrstvení umožňuje.

Drobná oprava střešních šindelů

Menší prasklinky a nerovnosti můžete (s určitými úskalími) použít opravnou nátěrovou hmotu na asfaltové pásy (střechy z asfaltových střešních krytin). Nerovnosti a kosmetické vady lze korigovat různými tmely na opravy střech.

Místa opravované střešním tmelem můžete „zamaskovat“ pomocí posypu, který se ze střešních šindelů smyl a usadil v okapu. Sesbírejte jej do malého šálku, odstraňte nečistoty. Poté posypejte opravované místo a opatrně špachtlí zamáčknete do tmelu. Tímto způsobem můžete ušetřit za tzv. opravný posyp, který zakoupíte ve stavebninách.

Stáhněte si návod:

Jak opravit střešní šindel