Jak vybrat a položit OSB desky pod asfaltový šindel?

OSB desky pod asfaltový šindel

Správně položené OSB desky pod asfaltový šindel vytvářejí maximálně rovný plošný podklad, který podpoří estetický vzhled střechy a její správnou funkčnost. Jak je vybrat a položit?

OSB deska (z anglického oriented strand board – orientovaná dřevotřísková deska) je druh desky s charakteristickým vzhledem, která je vyrobená lisováním z 2–7 cm dlouhých dřevních třísek nebo hoblin v několika vrstvách spojených vhodným pojivem. Ploché a dlouhé třísky zajišťují v porovnání s klasickou dřevotřískovou deskou vyšší ohebnost.

Hlavní výhodou OSB desek je plocha a rovinnost

I kvalitní kanadské šindele nebo asfaltové pásy na střechu pružně kopírují podklad, na který jsou položeny. Proto se (nejen) pro dokonalý estetický dojem z výsledného díla vyplatí pečlivý přístup k výrobě dřevěného bednění.

OSB desky pod asfaltový šindel jsou šikovné protože je zaručena jejich rovinnost v ploše a desky „stačí“ správně položit a sesadit k sobě. Na trhu jsou dostupné desky s vyfrézovanou drážkou/perem pro pohodlné napojení desek (které preferujeme z důvodů nosnosti).

OSB desky se vyrábějí ve standardním rozměru 2500 mm délky, 1250 mm šířky a v rozměru polovičním pro pohodlnou práci při pokládání na vazbu ve vrstvách. Obvyklé tloušťky dostupné na trhu jsou 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 a 30 mm.

Tloušťka dřevěného bednění závisí na použitém materiálu, sklonu střechy pro asfaltový šindel a klimatických podmínkách v místě stavby (obvyklá sněhová pokrývka). Obecně lze říci, že při použití OSB desek by jejich tloušťka neměla být nižší, než 24 mm.

Dělení typu OSB desek podle použití:

  • OSB/1 – pro všeobecné účely, použití v interiéru v suchém prostředí (vlhkost materiálu, odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu, která pouze několik týdnů v roce překročí 65 %)
  • OSB/2 – desky pro nosné účely pro použití v suchém prostředí.
  • OSB/3 – desky pro nosné účely pro použití ve vlhkém prostředí (vlhkost materiálu, odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu, která pouze několik týdnů v roce překročí 85 %)
  • OSB/4 – zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí.

OSB desky pod asfaltový šindel doporučujeme vybírat z typů OSB/3 a OSB/4.

Tipy k pokládání OSB desky pod asfaltový šindel

Také pro pokládání OSB desek platí, že nosná střešní konstrukce by měla být v maximální rovině. Cílem je minimalizovat přenos nerovností bednění z desek do finální asfaltové střešní krytiny.

OSB desky se kladou na vazbu a delší stranou kolmo ke krokvím. Pokud můžete, je výhodné zvolit rozestup krokví tak, abyste desky nemuseli zbytečně řezat. 833 mm (2500/3), nebo 625 mm (2500/3) od sebe. Pokud změna vzdálenosti krokví nepřipadá v úvahu a přesto nechcete desky nadměrně řezat, lze si vypomoct dodatečným podélným roštem z latí či prken.

Pokud pokládáte OSB desky pod asfaltový šindel s rovnou hranou, zachovejte dilataci min 3 mm. Pro rychlejší práci si můžete vyrobit vlastní přípravek, nebo použít dilatační ocelové spony.

Doporučené vzdálenosti kotvících prvků

  • 150 mm po okrajích desek.
  • V ploše desky 300 mm do sklonu 30°, 200 mm pro sklon do 40° a 150 mm pro sklon nad 40°.

Ačkoliv je možné pro kotvení OSB desek použít hřebíky (v takovém případě volte stejně jako hřebíky na asfaltové šindele), doporučujeme je kotvit výhradně vruty.

Délka hřebíků/vrutů by měla činit 2,5x násobek tloušťky desky (alespoň 50 mm). Jejich umístění volte minimálně 20 mm od okraje desky.

V žádném případě nepoužívejte spony. Práce s nimi je sice pohodlná, ale neposkytuje dostatečnou odolnost střechy proti silnému větru.

Stáhněte si návod:

Jak vybrat a položit OSB desky pod asfaltový šindel