Hřebíky na asfaltové šindele – Jak správně vybrat hřebíky na šindel?

Hřebíky na asfaltové šindele

Hřebíky na asfaltové šindele je třeba správně zvolit i pečlivě zatlouct. Jen tak se můžete spolehnout na dlouhodobě spolehlivou a funkční střechu.

Jak hřebíky na asfaltový šindel vybírat?

Na trhu najdete různé druhy hřebíků. Ať už zpracováním, materiálem, nebo velikostí. Podle čeho vybírat ty správné hřebíky na asfaltové šindele?

 1. Dlouhodobá odolnost proti korozi
  Používejte pouze hřebíky, dlouhodobě odolné proti korozi. Například nerezavějící žárově pozinkované, tvrzené hliníkové či měděné hřebíky. Galvanicky pozinkované hřebíky používat nedoporučujeme.
  Mají totiž nižší antikorozní ochrannou vrstvu, kratší životnost a jdou lehce vytáhnout z bednění (obvyklá tloušťka ochranné vrstvy zinku na žárově zinkovaných hřebících je více než 50 mikrometrů).
 2. Speciálně upravené tělo hřebíku
  Povrch těla hřebíku (dřík) musí být upraven tak, aby zabraňoval samovolnému „vylézání“ hřebíku ze záklopu. Dít se tak může při kolísání vlhkosti v prkenném záklopu, kdy se dřevo smršťuje a natahuje, nebo za namáhání silným větrem.
 3. Optimální rozměry hřebíku
  Obecně je nutné používat hřebíky o délce min. 25–28 mm, na hřebeni, okapech a úžlabích 32–35 mm a průměru hlavy min. 9 mm (tzv. „lepenkáče“). Správné rozměry hřebíků určete finálně podle tloušťky použitého záklopu (jeho minimální tloušťka by měla být min. 25 mm), případně i podle toho, zda hodláte pokládat nový šindel na starý šindel.

Vhodně připravený podklad pod asfaltový šindel pro upevnění hřebíky tvoří prkenný záklop, kde použijte spíše slabší hřebíky, neboť silnější mohou jednotlivá prkna naštípnout, nebo deskový záklop (např. OSB desky), kde můžete použít hřebíky silnější (FeZn,Cu nebo AlMg), eventuálně i kroucené (více podrobností najdete v článku: Jak položit střešní šindel).

Správné přitloukání hřebíků je jistota k dlouhodobě bezporuchové funkci střechy

Hřebíky na šindel

Každá asfaltová střešní krytina je jen tak dobrá, jak dobré je její upevnění. Proto právě i hřebíky společně s jejich montáží rozhodují o dlouhodobé funkčnosti střechy.

Jak vypadá správné přibíjení střešních šindelů? Správně je hřebík zatlučen vždy kolmo na záklop. V případě, že hřebík zatlučete necitlivě, nebo křivě, projde skrz šindel a poškodí jeho povrch.

Správné zatloukání hřebíků na šindel
Správné zatloukání hřebíků na šindel

 

Hřebíky zatloukejte vždy tak, aby procházely dvěma šindeli do překrytých částí šindelů, aby nebyly vidět, 2 cm nad výřez, u krajů 2,5 cm od strany šindele. Kromě jiného se tím zamezí poškození povrchu šindele.

Umístění hřebíků na asfaltový šindel
Rozmístění bodů pro upevnění hřebíky na asfaltových šindelích

Pokud je z jakýchkoliv důvodů třeba hřebík vytáhnout (narazíme-li např. na suk či na spáru, nebo pokud nás čeká oprava střešního šindele), je nejlepší použít nový šindel. V případech, kdy původní šindel není poškozen, můžete otvor po hřebíku místo výměny opravit asfaltovým střešním tmelem.

5 pravidel pro správné upevnění šindelů

 1. Používejte výhradně správný typ hřebíků.
 2. Vždy dodržte počet hřebíků předepsaný výrobcem.
 3. Hřebíky přitloukejte pouze v místech označených výrobcem.
 4. Hřebík zatlučte citlivě, aby neprošel skrz šindel.
 5. Správně zatlučený hřebík nesmí být viditelně vystaven povětrnostním vlivům.

Spotřeba hřebíků na šindel

Hřebíky na šindele

Vždy používejte pouze přesně stanovené množství hřebíků, které odpovídá počtu upevňovacích bodů, stanovených výrobcem. Předpokládanou spotřebu hřebíků na střešní asfaltový šindel lze odhadnout v závislosti na sklonu střechy a druhu používaného šindele. Orientačně lze říci, že se jedná o 30 až 45 ks/m2. Protože přepočet na kg záleží na materiálu a délce hřebíků, neuvádíme jej.

V případě, je-li hřebík zatlučen nad správnou pozici, může dojít k zatékání do střešní konstrukce nebo k poškození šindelů či jejich odtržení vlivem silného větru. Naopak, zatlučete-li hřebík pod správnou pozici, bude docházet k zatékání do střešní konstrukce, protože hřebík není zakrytý a je vystavený povětrnostním vlivům.

Stáhněte si návod:

Jak správně vybrat hřebíky na šindel