Sklon střechy pro asfaltový šindel – Jaký je bezpečný sklon střechy?

Sklon střechy pro asfaltový šindel

Sklon střechy pro asfaltový šindel se pohybuje v celkem širokém rozmezí, kdy při dodržení hodnot sklonu stanovených výrobcem bude střecha tvořit spolehlivou ochranu. Při jakých sklonech lze tedy šindele použít?

Sklon střechy pro asfaltový šindel

Střešní asfaltové šindele lze použít pro střechy se sklonem 15° až 85°. Některé specializované výrobky pak lze použít i pro sklony od 9,5°.

Každý z výrobců udává tzv. bezpečný sklon střech pro asfaltový šindel, při jehož dodržení je tato lehká střešní krytina bezpečně použitelná (s vhodným podkladním asfaltovým pásem).

  • U velmi nízkých sklonů střechy není možné kanadský šindel použít, protože tato skládaná krytina není odolná proti vzlínající vodě.
  • U střech s nižším sklonem, nebo střech v nepříznivých klimatických oblastech klademe asfaltový šindel vždy s větším překryvem.
  • U sklonů pod 25°, nad 60° a v oblastech s nepříznivými klimatickými podmínkami používáme na asfaltové šindele více hřebíků a šindele podlepujeme asfaltovým tmelem, abychom zabránili jejich odtržení silným větrem. Nesmí se však používat nadměrné množství tmelu (to může způsobit jeho stékání a pronikání organického rozpouštědla obsaženého v tmelu do asfaltu v šindelích, které pak způsobuje rozpouštění asfaltu v šindeli a tvorbu tzv. puchýřů).

Více informací k pokládce se dočtete v tématu jak položit střešní šindel.

Sklon střechy ve stupních nebo v procentech?

Nepozorná záměna stupňů za procenta již dokázala spolehlivě zkomplikovat život nejedné střechy. Rozhodně totiž neplatí, že sklon střechy 30° je totéž, co sklon 30 %. Jak to?

Zatímco stupeň je jednotka, která vyjadřuje velikost úhlu, procento vyjadřuje část jakéhokoliv celku.

Ciferník hodinových ručiček lze pomocí stupňů rozdělit na 360 stejných dílků. Čtvrt hodina na ciferníku je potom 90°. Pomocí procent tentýž ciferník rozdělíme na 100 dílku, což pro čtvrthodinu odpovídá, jako 25 % z celého ciferníku. 100% sklon, tedy spád 100 cm na 1 metr délky je tedy ve stupních 45°.

Jakým procentům tedy odpovídají nejčastější sklony střech?

15° = 26,8 %
20° = 36,4 %
30° = 57,74 %
40° = 83,91 %
45° = 100 %

Z hodnot uvedených výše je patrné, že nepozorná záměna 30° za 30 % může být pro střechu (i peněženku investora) fatálním omylem.

Procenta se používají spíše v případě plochých střech (i když se u plochých střech můžete potkat s obojím, např. v členění ČSN 73 1901–1 plochá střecha do 5°; šikmá střecha do 45°; a strmá střecha nad 45°), zatímco stupně se více používají u šikmých a u strmých střech téměř výhradně. V této základní normě pro navrhování střech je také specifikován sklon střechy jako úhel povrchu střechy k vodorovné rovině.