Modifikované asfaltové pásy SBS a APP – vysoká životnost i elasticita

Modifikované asfaltové pásy

Modifikované asfaltové pásy vynikají dlouhou životností při vysoké elasticitě a zpracovatelnosti. Díky svým vlastnostem nacházejí použití téměř ve všech oblastech izolací.

Co to jsou modifikované asfaltové pásy?

Modifikované asfaltové pásy mají podobnou „konstrukci“, jako oxidované asfaltové pásy. Tvoří je nosná vložka a asfaltová hmota (obojí vždy přesně odpovídající účelu pásu). Asfaltová hmota pásu je ovšem oproti oxidovaným pásům modifikována speciálními přísadami. Mísením asfaltu s různými typy modifikátorů – polymerů se cíleně mění vlastnosti výrobku.

Záměrem výrobce je modifikací zlepšit vlastnosti asfaltového pásu. Snížit křehkost za nízkých teplot a také stékavost při teplotách vysokých. Právě stupeň modifikace určuje teplotní rozmezí použitelnosti pásů (v podmínkách ČR obvykle od -10 °C až  -25 °C).

Druhy modifikovaných asfaltových pásů

Na trhu v ČR se můžete setkat se dvěma základními typy modifikovaných asfaltových pásů: SBS a APP (případně s jejich kombinací) v provedení vhodném pro svařování asfaltových pásů (natavení), a v některých případech i jako samolepicí asfaltové pásy.

Na asfaltové pásy je v některých případech nanášen minerální posyp, který zajišťuje nejen odpovídající estetický dojem, ale zvyšuje též odolnost a životnost pásu. Asfaltový pás s posypem se hojně využívá ve střešním souvrství i v hydroizolacích.

APP modifikované asfaltové pásy

APP modifikované asfaltové pásy mají povlakovou asfaltovou hmotu modifikovanou plastomery (zkratka APP označuje ataktický polypropylen).

APP modifikované asfaltové pásy se vyznačují:

 • vysokou teplotní stálostí (až do 130 °C)
 • vyšší tvrdostí oproti jiným modifikacím (odolnější proti propíchnutí),
 • odolností vůči UV záření,
 • dobrou zpracovatelností v širokém rozmezí teplot.

V portfoliu výrobců je najdete často s označením „PLAST“ v obchodním názvu.

SBS modifikované asfaltové pásy

SBS modifikované asfaltové pásy jsou modifikované elastomery (zkratka SBS označuje styren-butadien-styren). Tyto modifikované pásy se kromě dlouhé životnosti vyznačují skvělým poměrem mezi cenou a materiálovými vlastnostmi, mezi které patří zejména:

 • široké teplotní rozmezí použitelnosti pásů (jsou proto vhodné např. na izolace základů, sklepů a hydroizolaci plochých střech),
 • vysoká elasticita (v případě proděravění má tendenci pás minimalizovat vzniklý otvor),
 • vysoká průtažnost,
 • ohebnost za nízkých teplot (odolnost proti vzniku trhlin),
 • skvělá přilnavost k podkladům.

V portfoliu výrobců mají nejčastěji jako součást obchodního názvu i slovo „ELAST“.

Základní přehled modifikovaných asfaltových pásů

charBIT ELAST PV S40 a ELAST PV S40 HQ

Modifikovaný asfaltový pás charBIT® ELAST PV S40
Modifikovaný asfaltový pás charBIT® ELAST PV S40
 • Natavitelný pás,
 • nenasákavá nosná vložka z polyesterového rouna, oboustranně opatřenou asfaltovou krycí vrstvou z modifikovaného asfaltu SBS,
 • horní separační vrstva z jemného minerálního posypu,
 • spodní separační vrstva z PE folie.

Použití: podkladní asfaltový pás nebo mezivrstva pro vícevrstvé střešní systémy, jako hydroizolace proti zemní vlhkosti a ve vícevrstvé skladbě proti tlakové vodě.

charBIT ELAST PV S42 FINAL, ELAST PV S42 HQ FINAL a ELAST PV S52 HQ FINAL

Modifikovaný asfaltový pás charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL
Modifikovaný asfaltový pás charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL
 • Natavitelný pás,
 • nenasákavá nosná vložka z polyesterového rouna, oboustranně opatřenou asfaltovou krycí vrstvou z modifikovaného asfaltu SBS,
 • horní separační vrstva z hrubozrnného (přírodního nebo barveného) minerálního posypu,
 • spodní separační vrstva z PE folie.

Použití: finální vrstva hydroizolace střešního pláště.

charBIT ELAST PV S52 FR FINAL

Modifikovaný asfaltový pás charBIT® ELAST PV S52 FR FINAL
Modifikovaný asfaltový pás charBIT® ELAST PV S52 FR FINAL
 • Natavitelný pás,
 • nenasákavá nosná vložka z polyesterového rouna, oboustranně opatřená asfaltovou krycí vrstvou z modifikovaného asfaltu SBS s retardéry hoření,
 • horní separační vrstva z hrubozrnného (přírodního) posypu,
 • spodní separační vrstva z PE folie.

Použití: finální vrstva střešní skladby s požadavkem na osvědčení dle požární zkoušky BROOF(t3).

charBIT ELAST G S40, ELAST G S40 HQ

Modifikovaný asfaltový pás charBIT® ELAST G S40
Modifikovaný asfaltový pás charBIT® ELAST G S40
 • Natavitelný pás,
 • nenasáká nosná vložka ze skelné tkaniny, oboustranně opatřená asfaltovou krycí vrstvou z modifikovaného asfaltu SBS,
 • horní separační vrstva z jemného minerálního posypu,
 • spodní separační vrstva z PE folie.

Použití: podkladní pás nebo mezivrstva pro vícevrstvé střešní systémy, jako izolace proti vodě (hydroizolace proti vzlínající zemní vlhkosti a tlakové vodě) ve více vrstvách.