5 tipů, aby pokládka nového šindele na starý šindel proběhla bez potíží

Pokládka nového šindele na starý šindel

Máte střechu z asfaltových šindelů zralou k rekonstrukci, nebo k větší opravě? Pak pro vás může být pokládka nového šindele na starý šindel zajímavou alternativou. Čemu je třeba věnovat pozornost?

Ve chvíli, kdy potřebujete rekonstruovat (nebo ve větším rozsahu opravit) střechu z kanadských šindelů, se nabízejí dva pracovní postupy. Který zvolit a kdy?

1. Odstranění starých šindelů

V případě odstranění poškozených starých střešních asfaltových šindelů dochází ke kompletní výměně této lehké střešní krytiny. Současně s ní se demontuje též veškeré příslušenství.

Výhodou odstranění staré vrstvy střešních asfaltových šindelů je obnažení podkladu pod asfaltovým šindelem. Po kontrole a případné opravě záklopu, odvětrávání a plechování můžete začít pokládat střešní šindel.

Výhody

 • Plošná kontrola záklopu
 • Střechu nezatěžuje další vrstva šindelů

Nevýhody

 • Časová náročnost
 • Nutnost likvidace původních šindelů

2. Pokládka nového šindele na starý šindel

Nové šindele jsou instalovány přímo na původní šindel, bez nutností demontáže staré vrstvy šindelů. Pro bezproblémovou montáž nových šindelů na původní šindel, a také pro spolehlivou funkci takto rekonstruované střechy musí být:
 1. Původní šindel rovný, suchý a čistý
  Příliš pokroucené šindele jsou signálem pro jejich demontáž, nikoliv k překrytí. Vlhkost původního šindele může negativně ovlivňovat životnost nové vrstvy. V případě, že na některých místech původní šablony chybí, je třeba opravit střešní šindel instalací nových, aby byla zajištěna dostatečná rovinnost.
 2. Střecha dostatečně únosná
  Přidáním vrstvy nových šindelů na původní šindel ji oproti původním návrhovým plánům více zatížíte.
 3. Zatlučené všechny původní hřebíky
  Žádný z původních hřebíků nesmí vyčnívat tak, aby mohl novou vrstvu poškodit. Ujistěte se také, že jsou původní hřebíky na asfaltové šindele zvoleny správně a nemají tendenci vylézat.
 4. Konstrukce střechy v dobré kondici
  Žádná část konstrukce, nebo záklopu by neměla být napadena hnilobou, uvolněná nebo nefunkční.
 5. Funkční plechování
  Všechno plechování na střeše musí být spolehlivě funkční, pevně usazené a nesmí pod něj zatékat.

Při instalaci nové vrstvy je třeba odstranit starou vrstvu na hřebenech a nárožích.

Nezapomeňte na správnou volbu hřebíků, které musí být (o starou vrstvu) delší, aby novou krytinu spolehlivě ukotvily!

Výhody

 • Nižší časová náročnost, než v případě odstraňování
 • Není třeba likvidovat a odvážet původní šindele
 • Střecha není zcela obnažená povětrnostním vlivům

Nevýhody

 • Není možné plošně zkontrolovat záklop
 • Je třeba vzít v úvahu zatížení střechy další vrstvou