Střešní krytina na zahradní domek, altán, nebo pergolu

Střešní krytina na zahradní domek, altán nebo pergolu

Ideální střešní krytina na zahradní domek, altán, pergolu nebo garážové stání je spolehlivá a minimálně zatěžující střešní konstrukci. Jak takovou střechu připravit pro montáž asfaltových pásů/šindelů a jak je správně pokládat?

Jak připravit střechu zahradního domku pro bezproblémovou pokládku krytiny?

Každá asfaltová střešní krytina (a vlastně i jakákoliv jiná) vyžaduje jednoduchou, ale kvalitní přípravu střešní konstrukce. Ať už na svůj zahradní domek, pergolu či altán použijete asfaltové pásy na střechu, nebo střešní asfaltové šindele, budete pro jejich dlouhou životnost a spolehlivou funkci potřebovat:

 1. Dřevěný záklop
  Používejte dostatečně vyschlá prkna, případně OSB desky. Tloušťku bednění volte podle použitého materiálu, sklonu střechy a klimatických podmínek. Obecně lze říci, že při použití OSB desek/prken by jejich tloušťka neměla být nižší, než 24 mm.
  V případě použití prken je nepřibíjejte těsně k sobě, aby mohlo dřevo pracovat a používejte hřebíky s vroubky, nebo delší standardní hřebíky, které budou na vnitřní straně prkna vystupovat špičkou z prkna ven. U OSB desek použijte vždy hřebíky s vroubky.
 2. Plechování hran
  Oplechování hran (okapní i závětrné) odvádí vodu mimo střechu a chrání proti vniknutí vody pod asfaltový pás nebo šindel. Pro přesahy dodržte min. 10 cm horizontální překryv podobně, jako u pásů. Pokud plechování nepoužijete, riskujete zatékání vody a hnilobu dřevěných materiálů střechy.
  Nikdy také nenahrazujte plechování ohybem střešních asfaltových pásů „za hranu střechy“. Vždy časem popraská a do střechy začne zatékat.

Pro více informací si určitě přečtěte článek Podklad pod asfaltový šindel, kde jeho přípravu rozebíráme podrobněji.

Jak položit střešní krytinu na zahradní domek?

Na základě sklonu střechy i důležitosti stavby zvažte použití podkladních asfaltových pásů (pro šindele vždy). Jako finální střešní krytinu můžete použít samolepicí asfaltové pásy, střešní šindele (zde pozor na min. sklon střechy, viz také: Jak položit střešní šindel), nebo střešní krytinu pro zahradní domky – CharFIX ELAST COOLna (která se aplikuje přímo bez podkladního pásu).

CharFIX ELAST COOLna je za studena samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s nenasákavou nosnou vložkou z polyesterového rouna. Spodní povrch je opatřen snímatelnou folií, horní povrch tvoří barvený granulát (ve třech standardních barvách). Je přímo vyvinutá jako střešní krytina na zahradní domek, altán, nebo pergolu a lze ji použít pro střechy od min. sklonu 7°.

Jak se montuje CharFIX ELAST COOLna?

10 bodů k bezchybné pokládce CharFIX ELAST COOLny

 1. Pracujte při teplotách od 15 do 30 °C. Při nízkých i při vysokých teplotách může dojít k poškození materiálu při pokládce.
 2. Střešní plochu připravte z plného záklopu, např. OSB desek, MFP nebo palubových prken s hladkou stykovou plochou. Konstrukce střechy musí splňovat požadavky pro stálé i nahodilé zatížení a musí být vhodná pro kotvení lepenkovými hřebíky.
 3. Povrch záklopu musí být rovný, hladký, suchý, bez prachu a volných nečistot.
 4. Pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou a přitloukejte střešními lepenkovými hřebíky v rozteči 10 cm v linii min. 2 cm, max. 3 cm od horního okraje, v místě, kde není na spodní straně snímatelná silikonová folie.
 5. Použité hřebíky musí být opatřeny proti vysunutí drážkováním nebo šroubovicí. Délka zakotvení v záklopu je potřebná min. 20 mm. Případné svislé spoje musí být provedeny s přesahem min. 12 cm (obr. 1-3).
 6. Hřebíky nesmí být nedotlučené nebo zatlučené křivě.
 7. Po ukotvení pásů odstraňte separační silikonovou folii tahem dolů (obr. 4-5).
 8. Spodní přesah každé další řady musí být min. 10 cm (obr. 6).
 9. Okraj střechy doporučujeme chránit klempířskými prvky.
 10. Svislé přesahy a rohy přesahů pásu doporučujeme připevnit bitumenovým tmelem.
Instrukce k pokládce střešní krytiny pro zahradní altán
Instrukce k pokládce střešní krytiny pro zahradní altán